پایه
طراحی سایت 1

50,000 تومان

1 صفحه با المنتور
طراحی سفارشی
طراحی ریسپانسیو
آپلود محتوا
طراحی با فیگما
استاندارد
طراحی سایت 2

70,000 تومان

10 صفحه با المنتور
طراحی سفارشی
طراحی ریسپانسیو
آپلود محتوا
طراحی با فیگما
حرفه ای
طراحی سایت 3

150,000 تومان

50 صفحه با المنتور
طراحی سفارشی
طراحی ریسپانسیو
آپلود محتوا
طراحی با فیگما

سلام